PocketID

Pocket ID er din skule sin alt i et løysning for IDkort.
Kort og godt, ingen kort. Smart sant?

Mindre plast, meir kontroll

PocketID for deg som administrasjon

Vi har «skreddarsydd» ei administrativ løysing der skule-/studiestaden kan logge seg inn og administrere «sine» elevar/studentar.
Tilgang frå første skule-/studiedag

Med PocketID kan elevane/studentane laste ned PocketID og logge seg inn via Feide så snart dei har fått tildelt Feide-identitet. Då vil dei kunne ta i bruk teneste som bibliotek og kopimaskin/printer frå første skuledag sjølv om dei ikkje har bilde. Bilde kan lastast opp i etterkant for å få eit komplett skule/studentbevis.

Bilde til skule/studentbevis

Skulen/studiestaden kan velje mellom ulike løysingar når det gjeld bilde til skule/studentbeviset. De kan bruke eit profesjonelt skulefotoselskap, skulen kan fotografere sjølve, eller de kan bruke den spesialutvikla «selfie-løysinga» der eleven/studenten tek portrettbilde med sin eigen mobiltelefon.

Administrative Funksjonar 

PocketID kan overføre bilda til skulen/studiestaden sitt administrasjonssystem, og skulen/studiestaden vil kunne administrere «sine» elevar/studentar ved innlogging i PocketID sitt administrasjonssystem. Her kan skulen/studiestaden legge til nye elevar/studentar, eller deaktivere elevar/studentar som sluttar.

PocketID for deg som elev eller student

Er du elev i vidaregåande eller student på høgskule eller universitet?
Med PocketID som skule- eller studentbevis kan du ha fleire funksjonar samla på mobilen din. Alltid oppdatert.
Tilgang frå første skule/studiedag

Du lastar ned appen PocketID og loggar deg inn med din Feide-identitet, og dermed kan du ha tenester tilgjengeleg frå første skule-/studiedag enten du skal ha bøker på bibliotek eller bruke kopimaskin/printer.

Bilde til ID

For at skule/studentbeviset skal vere gyldig som ID-kort, må det innehalde bilde. Her er det fleire alternativ. Det kan vere bilde av eit profesjonelt skulefotoselskap, skulen/studiestaden fotograferer, eller de bruker PocketID sin selfie-funksjon.

Administrative Funksjonar 

I grunnskulen kan de velge om de vil bruke løysinga Pocket ID på mobilen, eller om de fortsatt vi bruke dei tradisjonelle «plastkorta» Vi i pocketID kan levere begge løysingane

Ta kontakt for ein uforpliktande prat:

Sindre S. Reed

Daglig Leiar

95 87 87 06
Sindre@PocketID.no

Tor Inge Løvland

Teknisk Ansvarlig

Per Svein Reed

Kommunikasjonsansvarlig

99 44 73 00
Per.Svein@PocketID.no

Copyright: PocketID AS | Reed, 6827 Breim | Post@PocketID.no | Org. nummer. 913 212 967