PocketID

 Bedrifter: 

Alt-i-eitt-løysing til bedrifter, lag og organisasjonar:

Tjenester samla i ein app

PocketID FLEX

PocketID Flex er ei digital teneste som forenklar administrasjonen av digitale tenester for bedrifter og organisasjonar. Den tilbyr ei omfattande løysing kobla til brukarsystem som Microsoft Azure og Google Workspace med over 30 tilgangs- og døropnar system, samt mulighet for ID-kort. Sluttbrukarane får tilgang via ein app, mens administreringa skjer via ein nettlesar. PocketID Flex sikrar trygg administrasjon av digitale tenester og gjev ein effektiv arbeidsflyt i organisasjonen.

Kundehistorie:

Direktoratet for byggkvalitet


Direktoratet for byggkvalitet var på leitingetter ei teknisk løysing med digitale nøklar, som også inkluderer ei enkel og sikker tilgangstyring til bygningar og kontorlokale, den blei lansert mandag 29.januar

Byåsen Videregående skole

Bakgrunn
Direktoratet for byggkvalitet var på leitingetter ei teknisk løysing med digitale nøklar, som også inkludererei enkel og sikker tilgangstyring til bygningar og kontorlokale. Direktoratet kontakta oss i PocketID om vår løysing. Resultatet av dette har medført eit omfattande utviklingsarbeid som blei presentert mandag 29.januar i våre nye lokale på Reed. Her foretok Kommunal og distriktsminister Erling Sande den offisielle opninga av dette pilotprosjektet som PocketID AS har utvikla i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

Opning av løysinga PocketID FLEX
Opning av løysinga PocketID FLEX
Rune Sunde (PocketID), Sindre Seppola Reed (daglig leiar, PocketID), Reidun Nesheim Aasen (Innovasjon Norge), Erling Sande (Kommunal- og Distriksminister), Per Svein Reed (PocketID)
Opningssermoni PocketID FLEX (bedriftsløysing)
Opningssermoni PocketID FLEX (bedriftsløysing)
Sindre Seppola Reed (t.v) daglig leiar PocketID og Kommunal- og Distriksminister Erling Sande