PocketID

 Utdanning: 

Alt-i-eitt-løysing for utdanningssektoren:

Tjenester samla i ein app

Andre tjenester:

PocketID SMART

Med PocketID på mobiltelefonen får elevane samla mange av dei nødvendige funksjonar dei treng i skulekvardagen. Det vert oversikteleg og greitt, enkelt å bruke, og alltid tilgjengeleg. For skuleadministrasjonen vert det langt enklare og tidsbesparande i forhold til den vanlege løysinga med omfattande bruk av plastkort Det vert mindre plast og meir kontroll

Byåsen videregående skole


Ved å innlemme PocketID i deres adgangssystem, har Byåsen videregående skole samlet ulike funksjoner, som studentbevis, skyssbevis og adgangskontroll i èn app.

Byåsen Videregående skole

Fordelen med å ta i bruk PocketID er det allerede er integrert i fylkeskommunens administrative system, hvor elevdataene vi bruker som grunnlag for adgangskontroll er i dag. Det forenklet prosessen veldig!

Håkon Bergby, seniorkonsulent IKT

Bakgrunn
Før implementering av mobilnøkler var Byåsen videregående skole avhengig av fysiske plastkort for adgangskontroll. Ved oppstart av skoleåret fikk alle elever fysiske kort. Denne prosessen innebar en betydelig mengde administrasjonsarbeid, spesielt i starten av skoleåret. Dette inkluderte mye manuelt arbeid som å registrere adgangskort i et Excel-ark,importere data til adgangskontrollsystemet og manuelt justere adgangsprofiler etter klasse og navn.


Denne prosessen var tidkrevende og utsatt for feil, noe som førte til ineffektivitet og vanskeligheter med å administrere tilgang på tvers av ulike grupper og tidsrammer. I tillegg var kostnaden for plastkort en økonomisk belastning for skolen.


Byåsen videregående skole hadde som mål å finne en løsning som skulle forenkle adgangskontroll, effektivisere administrasjonsprosesser, og redusere kostnader og tid brukt knyttet til plastkort. De lette etter et system som kunne skreddersy tilganger basert på timeplaner, og enkelt administrere adgang for ulike grupper. At de skulle finne den perfekte løsningen i PocketID, som de allerede brukte som digitale ID-bevis ante de ikke.

Løsningen
Etter å ha utforsket flere alternativer og testet
ulike systemer, valgte Byåsen videregående skole å gå for PocketID, i samarbeid med Unloc.

— Valget falt på PocketID, da det var den eneste leverandøren for digitalt studentkort som hadde en fullverdig løsningen som kunne erstatte
både studentkort og adgangskort, fortalte Haakon Bergby, senior IT-konsulent på Byåsen Videregående skole.


PocketID var også allerede integrert i fylkeskommunens administrative system, som gjorde det enda enklere å overføre elevdata i sanntid, til adgangskontrollen. I tillegg kunne PocketID sammen med Unloc kobles på deres eksisterende adgangskontrollsystem, som gjorde det raskt og enkelt å implementere det nye systemet.


Byåsen videregående skole gikk dermed smidig over til mobilnøkler, og er nå veldig fornøyde med å ha en helhetlig løsning, samlet i én app.


— PocketID har forenklet hverdagen veldig. Elevene slipper å ha flere ting, som fysiske adgangskort, ID- eller busskort å forholde seg til; elevene har PocketID, sier Bergby.

Kundehistorie:

Fagskolen Innlandet


Sparer 33 arbeidsdager i året ved bruk av PocketID

Byåsen Videregående skole

Ved skolestart så er det veldig mye som skjer på en gang, så det er en veldig hektisk periode. Å slippe den ekstra arbeidsmengden tilknyttet produksjon og distribusjon av ID-kort er veldig, veldig verdifullt!

Einar Wedøe, IKT koordinator

Sparer 33 arbeidsdager i året

Fagskolen Innlandet har i snitt hatt tre ansatte som har brukt 2 uker på å håndtere prosessen med å distribuere og utdele studentkort ved hver
semesterstart. I tillegg er det regnet ut at det brukes ca. 25 timer jevnt over året på å gi studenter nytt kort, nye passord, og annet.manuelt arbeid tilnyttet kortene. Fagskolen innlandet har regnet ut at de sparer 33arbeidsdager i året ved å ta i bruk PocketID og automatisere prosessene tilknyttet fotografering samt manuell produksjon av studentbevis og adgangskort.


Over 110 000 kr i året spart
Fagskolen Innlandet produserte rundt 2000 fysiske ID-kort hvert år til studenter og ansatte. Prisen på ett ID-kort er 55 kr, noe som gir en
kostnadsbesparelse på 110 000 kroner i året, kun for de fysiske ID-kortene. I tillegg, brukte tre ansatte totalt 33 arbeidsdager på å de fysiske
kortene — kostbar tid!