PocketID

Skyss kort

Skysskort på mobilen

- ei teneste frå PocketID

Skysskortet i korte trekk:

  • Skyssløysinga for skuleskyss i PocketID er ein innovativ løysing utvikla i samarbeid med AtB og Trøndelag Fylkeskommune.
  • Elevar som søkjer skuleskyss får tilgang til skyssbeviset i appen, som er kobla mot sanntids elevdata i PocketID.
  • PocketID har ein kalenderfunksjon som kan laste inn årshjulet til kunden og tilpasse det til fylke, skule- og elevkalender.
  • Elevar med delt bustad kan velge mellom adressealternativene i appen.
  • Administrasjon av reise til utplassering blir enkelt med PocketID
  • Skysskortet i PocketID har animasjonar og sikkerhetselement som gjer det gyldig ved billettkontroll på bussen, og tenesta kan tilpassast behova til kvar enkelt fylke.

Beskrivelse av tenesta:

Løysinga for skuleskyss blei utvikla som eit innovasjonsprosjekt med AtB (kollektivselskap) og Trøndelag Fylkeskommune, som var ferdig til skulestart 2020. Med skyssløysinga blir søknadane om skuleskyss overført til PocketID og automatisk kobla mot sanntids elevdata. Elevar som har søkt skyss til skulen dei går på, får tilgang til skyssbeviset i appen. På den måten vil elevar som har søkt skyss i forkant av skulestart kunne ha tilgang til skyssbeviset på veg til skulen frå første skuledag. Også denne løysinga nyter godt av PocketID’s kobling mot det skuleadministrative systemet Visma Inschool.


Kalenderfunksjon: 

Med PocketID’s kalenderfunksjon kan årshjulet til Kunden lastes inn i PocketID og ligge som ein mal for fylkeskommunen. Kalenderen arves ned til skule og elevkalender, så om ein skule har forskyvd vinterferie er kan dette enkelt legges tilrette for.


Delt bustad

For elevar med delt bustad kan eleven få tilgang til begge adressene i appen og velge kva adresse dei vil reise frå/ til.


Skyss til utplassering

For elevar som skal på utplassering kan skulen enkelt legge inn alternative adresser som skal være tilgjengeleg i appen for den enkelte elev i eit begrensa tidsrom.

Generelt om skyssbevis

Skysskortet inneheld animasjonar og sikkerhetselement som gjer at kortet er gyldig ved ein eventuell billettkontroll på bussen. Skyssbeviset er godkjent av Entur. Tenesta kan tilpassast kvar enkelt fylke og deira behov.Gjennom vårt administrasjonsgrensesnitt kan kunden også hente ut ulike typar statistikk.