PocketID

Bibliotekkort

Bibliotekkort på mobilen

- ei teneste frå PocketID

Bibliotekkortet i korte trekk:

  • PocketID gir elevene bibliotekbeviset første skoledag.
  • PocketID gir en enkel og sikker identifisering og utlevering av skolebøker.
  • Samme identifisering og registrering gjelder gjennom skoleåret når elevene skal låne bøker.

Beskrivelse av tenesta:

For skulebiblioteka har dei første vekene etter skulestart tradisjonelt vore ekstremt hektisk, og ofte frustrerande, sidan elevane ofte må vente for å få tildelt skulebevis for å få tildelt bøker. Med PocketID vil eleven ha bibliotekbeviset første skuledag, og det vert ei enkel og svært så sikker identifisering og utlevering av skulebøkene. Den same typen identifisering og registrering gjeld også gjennom skuleåret når elevane skal låne bøker.