PocketID

Mindre plast, meir kontroll

Styringssystemet som frigjer tid, enkelt, sikkert og automatisert

Tilgangsstyring

Automatisert styring av låser og dører


Ei automatisk løysing kor låsar frå forskjellige adgangskontrollsystem administrerast i eit og same webgrensesnitt. Vi har kobling mot ein rekke adgangskontrollsystem, og ser at det kan spare store ressursar blant våre kundar.  <LES MEIR>

ID bevis

Digitalt ID-kort til skular og bedrifter


ID bevis som til ein kvar tid er oppdatert mot kundens kjernesystem (Visma School, Entra ID (tidligare Azure AD), Google AD mm.) I løysinga finnes det forskjellige muligheter for foto. Bl.a sjølvportrett kor alle som ikkje har eit bilde knytt til sin profil kan ta eit bilde. 

<LES MEIR>

50.000+

Digitale nøklar

500.000+
Brukarar

1.200.000+
Digitale kort

300+

Kundar

* Tala er totalen, frå lansering av tenestene

Kundeevalueringer

"PocketID var den eneste leverandøren for digitale studentkort som har fullverdig løsning som kunne erstatte både studentkort og adgangskort"

Einar Wedøe
IKT koordinator | Fagskolen Innlandet

Kundehistorie Fagskolen Innlandet

"Fordelen med å ta i bruk PocketID er at det allerede er integrert i fylkeskommunens administrative system, hvor elevdataene vi bruker som grunnlag for adgangskontroll er i dag. Det forenkler prosessen veldig!"

Håkon Bergby
Seniorkonsulent | Byåsen Vgs

Kundehistorie Byåsen Vidaregående skole

"Vi er veldig fornøyd - tjenesten fungerer veldig bra, avtalen omhandler digitalt skolebevis og bibliotek funksjon for 16.000 elever i vgs, 4500 lærlinger og 1500 fagskolestudenter, i tillegg til skoleskyss tjenesten for alle som har rett på det."

Anders Bjøru
Seksjonsleier | Trøndelag fylkeskommune

Her er eit utval:

av adgangskontrollsystem som PocketID kan integrere seg mot, i Norge anten direkte eller via partnar.