PocketID

Kantinekort

Kantinekort på mobilen

- ei teneste frå PocketID

Beskrivelse av tenesta:

PocketID samarbeider med fleire av leverandørane av kassasystem, så vi kan tilby kvar enkelt skule tenester og løysingar alt etter behov og ynskje.